Forskning / Bipolar lidelse

Forskning vedr. bipolar lidelse

Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som bl.a. omhandler forskydelse af døgnrytmen og dets virkning.
Resuméerne stammer fra medicinske journaler og er oversat af MelaMedic (copyright).

NOR – Søvnbriller som tillægsbehandling ved mani: Et tllfældigt placebo kontrolleret forsøg.
Kilde/forfatter: Henriksen TE, Skrede S, Fasmer OB, Schoeyen H, Leskaukaite I, Bjørke-Bertheussen J, Assmus J, Hamre B, Grønli J, Lund A.
Selskab/journal: Section for Psychiatry, Dept. of Clinical Medicine, University of Bergen, Norway – 2016 May; 18(3):221-32. doi: 10.1111/bdi: 12390
FORMÅL:  Opdagelsen af den blå-lysfølsomme fotoreceptor på nethinden, som er ansvarlig for at sende signaler vedr. dagtimerne til hjernen antyder, at disse signaler kan hindres ved at bruge søvnbriller. Søvnbriller kan være en potentiel behandlingsmulighed ved bipolar mani. Vi undersøgte effektiviteten af søvnbriller hos indlagte patienter med bipolar lidelse i en manisk tilstand.
METODER:  I et single blændet, tilfældigt fordelt placebo kontrolleret forsøg (RTC), blev kvalificerede patienter (med bipolar mani: alder 18-70 år) udvalgt fra fem klinikker i Norge. Patienterne blev tildelt søvnbriller eller placebo (briller med klare linser), som skulle bæres fra kl. 18:00 til kl. 08:00 over 7 dage, som tillæg til patienternes normale medicinske behandling. Symptomerne blev vurderet med Actigraphy og sammenlignet med data fra e kontrolgruppe med raske deltagere. At bære brillerne for en aften/nat, var kvalificerende for deltagelse i Intention-To-Treat (ITT) analysen.
RESULTAT:  32 patienter blev indskrevet til forsøget fra februar 2012 til februar 2015. Otte patienter opgav forsøget og en patient blev diskvalificeret, hvilket resulterede i 12 patienter i gruppen med søvnbriller og 11 patienter i placebo-gruppen. Den gennemsnitlige nedgang på YMRS-skalaen var på 14,1% [95% sandsynligheds interval (CI): 9,7 – 18,5] for gruppen med søvnbriller og 1,7% (95% CI: -4,0 – 7,4) for placebo-gruppen., hvilket medførte en effektivitet på 1,86 (Cohen’s d). I gruppen med søvnbriller rapporterede en patient hovedpine og to patienter oplevede lettere tilbagevendende depressive symptomer.
KONKLUSION:  Dette forsøg (RTC) viser at søvnbriller er effektive og en mulig tillægsbehandling ved bipolar mani.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226262