Tema / Biopolar lidelse

Hvad er biopolar lidelse?

Bipolar affektiv lidelse er en psykisk lidelse, som er kendetegnet ved store periodiske svingninger i stemningslejet. Tidligere brugte man betegnelsen maniodepressiv sygdom. Den, der lider af bipolar affektiv lidelse, oplever perioder med stærkt løftet stemning (mani), perioder med stærkt nedtrykt stemning (depression) og perioder med normal tilstand. Bipolar affektiv lidelse påvirker aktivitetsniveauet, adfærden, evnen til at fungere i hverdagen og evnen til at tænke klart og træffe fornuftige valg.

Sygdommen rammer ca. 2-3% af befolkningen og optræder lige hyppigt hos kvinder og mænd.

“Forsøg viser at man kan lindre symptomerne ved at udsætte patienterne for perioder med mørke.”

Anvendelse

Patienter med bipolar lidelse kan forsøge at anvende brillerne i forlængelse af deres søvn, så de sammenlagt får 12 timer uden blåt lys.

Beskrivelse

Der findes mange teorier og forsøg i forbindelse med bipolar affektiv lidelse, og nogle af dem foreslår en ny tilgang til behandlingen af sygdommen.

For det første har nogle forskere den teori, at roden til problemet er et svigt i kroppens indre ur, hvorved døgnrytmen ikke fungerer normalt.

For det andet har man opnået en bemærkelsesværdig succes i behandlingen af bipolar affektiv lidelse ved at udsætte patienterne for lange perioder i mørke.

For det tredje kan søvnbriller, som bortfiltrerer det blå lys i lysspektret, bruges til at skabe mørke perioder selv i dagslys. Søvnbriller sætter produktionen og udskillelsen af melatonin i gang.

Tager man disse tre faktorer i betragtning, har man foreslået en ny type behandling af bipolar affektiv lidelse, som nu bruges til forsøg.

Forsøg med bipolar affektiv lidelse og søvnbriller
Patienterne med bipolar affektiv lidelse skal i første omgang bære søvnbrillerne i en længere periode, således at den tid, søvnbrillerne bæres plus den tid, patienterne sover i mørke, udgør cirka 12 timer i døgnet.

Patienterne skal udvikle en rutine til at falde i søvn på et bestemt tidspunkt og til at vågne på et bestemt tidspunkt, og de må ikke sove midt på dagen. Føler de sig trætte midt på dagen, skal de udsætte sig for kraftigt lys – helst udendørs. F.eks. skal de bære søvnbriller fra kl. 19 om aftenen, og indtil de går i seng i mørke kl. 23. Kort efter, at patienterne vågner kl. 07, skal de udsætte deres øjne for kraftigt lys – helst udendørs eller alternativt ved hjælp af lysterapi.

Patienterne må i løbet af de førnævnte 12 timer ikke udsættes for blåt lys. Det betyder, at de enten skal bære søvnbrillerne, som bortfiltrerer det blå lys, eller særlige lamper samt skærme monteret på tv og pc, som har samme egenskab.

Det kan vare flere dage før det indre ur er synkroniseret med døgnrytmen.

Lindring af bipolar affektiv lidelse med søvnbriller
Det er endnu ikke videnskabeligt bevist, at symptomerne på bipolar affektiv lidelse kan dæmpes med søvnbriller. Men forskningen er i gang, og noget kunne tyde på, at en regelmæssig døgnrytme med 12 timers mørke fremmet af søvnbrillerne kan lindre symptomerne.

Konsultér altid din læge hvis du ønsker at anvende søvnbriller i forbindelse med bipolar lidelse.