Tema / Alzheimers sygdom og melatonin

Hvad er Alzheimers sygdom?

Mennesker med Alzheimers sygdom ændrer adfærd – socialt såvel som personligt. Alzheimers sygdom e hjernen, som først og fremmest viser sig ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdage forandrer sig, ved at nervecellerne i hjernevævet nedbrydes, og der bliver mindre signalstof til at transpor rundt i hjernen. Det er de forandringer, der får mennesker med Alzheimers sygdom til at ændre adfærd.

Mennesker med alzheimers sygdom kan opleve døgnrytme-forstyrrelser i flere forskellige grader.

“Den nyeste forskning viser en kombination af lysterapi og melatonin kan forbedre døgnrytmen.”

Anvendelse

Patienter med Alzheimers sygdom kan forsøge sig me søvnbriller 2 timer før seng og lysterapi om morgenen.

Beskrivelse

Symptomer på Alzheimers sygdom
Alzheimers sygdom viser sig typisk ved, at korttidshukommelsen bliver dårligere, det sociale liv forringes, og der kan være tegn på depression.

Alzheimers sygdom og døgnrytmeforstyrrelser
Mennesker med Alzheimers sygdom kan – som en følge af sygdommen – opleve døgnrytmeforstyrrelser i flere forskellige grader.

I USA er der udført flere forsøg med institutionaliserede patienter med Alzheimers sygdom mod døgnrytmeforstyrrelser, hvor man har brugt lysterapi og melatonin.

De første resultater har vist, at kombinationen af lysterapi og melatonin markant nedsætter søvnigheden hos patienter med Alzheimers sygdom i løbet af dagtimerne. Kuren fremmer deres aktivitetsniveau og forbedrer forholdet mellem deres søvnbehov om dagen og søvnbehov om natten.

Kombinationen af lysterapi og melatonin kan styrke døgnrytmen hos patienter med Alzheimers sygdom.

Alzheimers sygdom, døgnrytmeforstyrrelser og søvnbriller
Tager man de foreløbige amerikanske undersøgelser til efterretning, kan man forsøge at forbedre døgnrytmen hos patienter med Alzheimers sygdom ved at give dem en kombination af lysterapi og melatonin.

Melamedic anbefaler søvnbriller som det naturlige og bivirkningsfri alternativ til melatonin-tabletter.

Alzheimerpatienten skal have lysterapi, f.eks. fra en lysterapilampe eller et lysvisir, en time om morgenen umiddelbart efter opvågning.

Om aftenen skal Alzheimerpatienten bære søvnbriller et par timer før normal sengetid. Den samlede tid, hvor patienten henholdsvis sover eller bærer søvnbriller, må gerne vare 10-11 timer.