Tema / ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD – også kaldet Attention Deficit Hyperactivity Disorder – er en neuropsykiatrisk lidelse. ADHD kommer til udtryk i forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. Lidelsen er mest kendt hos børn, og undersøgelser viser, at ADHD optræder hos 2-4 % af alle børn. Drenge rammes 4-5 gange hyppigere end piger. Mere end halvdelen af alle ADHD-ramte børn beholder lidelsen hele deres voksenliv.

Mere end halvdelen af alle ADHD ramte børn beholder lidelsen hele deres voksenliv.

“Forsøg ved University of Toronto viser, at søvnbriller kan forbedre den objektive og den subjektive grad af ADHD.”

Anvendelse

Patienter med ADHD kan fremrykke deres døgnrytme ved at bære søvnbriller 1-2 timer før normal sengetid.

Beskrivelse

ADHD, døgnrytmeforstyrrelser og søvnbriller ADHD forekommer i mange forskellige sværhedsgrader og kan give følgeproblemer såsom indlæringsvanskeligheder, motoriske vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, angst og depression.

ADHD kan også give søvnforstyrrelser, og forsøg med søvnbriller ved University of Toronto har vist, at det er muligt at fremkalde en markant forbedring af både den objektive og den subjektive grad af symptomerne på ADHD hos voksne ved at fremrykke døgnrytmen.

Døgnrytmen kan fremrykkes ved at bære søvnbriller 1-2 timer før normal sengetid. Den samlede tid, hvor den ADHD-ramte henholdsvis sover eller bærer søvnbriller, må gerne vare 10-11 timer.

Endnu har man ikke påvist samme resultater for børn og unge med ADHD, pga. manglende forsøg.