SymptomerVinterdepression og lys

Vinterdepression

Vinterdepression – også kaldet SAD (Seasonal Affective Disorder) – er en udpræget lidelse på de nordlige breddegrader. Vinterdepression rammer oftest kvinder. Vinterdepression er kendetegnet ved, at tilstanden begynder i efteråret og slutter i foråret i takt med henholdsvis det faldende og det stigende antal solskinstimer. Er man disponeret for vinterdepression (også kaldet SAD – Seasonal Affective Disorder), så er årsagen genetisk, og kroppen har derved svært ved at kompensere for variationer i dagenes længde over årstiderne.

Vinterdepression rammer 5-10% af befolkningen i løbet af de mørke måneder og 75% af dem er kvinder.

“En øget mængde melatonin i blodet i dagtimerne kan medføre træthed og depression.”

Anvendelse

Patienter med vinterdepression kan forsøge at anvende brillerne i forlængelse af deres søvn, så de sammenlagt får 10 timer uden blåt lys. På denne måde bliver melatoninniveauet lavt om morgenen og det er lettere at vågne op og føle sig frisk og udhvilet.

Beskrivelse

Den mørke årstid udløser en øget produktion af kroppens naturlige sovemiddel, melatonin, som produceres af signalstoffet serotonin, populært kaldet humørhormonet. En øget produktion af melatonin i dagtimerne medfører, at det naturlige niveau af serotonin vil falde, og dermed risikerer man en vinterdepression. Endvidere medfører en øget produktion af melatonin i dagtimerne træthed.

Symptomer
Symptomer på vinterdepression er f.eks. nedtrykthed, nedsat energi, nedsat lyst til sex, øget træthed, øget søvnbehov og øget appetit med trang til søde sager.

Vinterdepression og lysterapi
Langt de fleste forskere er enige om, at årsagen til vinterdepression er tilstedeværelsen af for meget melatonin i kroppen i dagtimerne. Melatonin stimulerer søvnen, og jo større produktion af melatonin – desto større træthed.

Denne antagelse understøttes af, at den mest benyttede og foretrukne behandling mod vinterdepression er lysterapi, som afgiver blåt lys, hvilket hæmmer produktionen af melatonin. Dette medfører mere frit tilgængeligt serotonin i hjernen og mere energi.

Lysterapi går ud på, at den vinterdeprimerede sidder foran en lampe, der udsender et stærkt hvidt lys i f.eks. 30 minutter hver dag – typisk om morgenen. Det stærke hvide lys indeholder blåt lys, og det er det blå lys, som dæmper produktionen af melatonin.

Vinterdepression og søvnbriller
Der findes imidlertid et alternativ eller et supplement til lysterapi i form af søvnbriller.

Kroppens indre ur styrer døgnrytmen og vores melatonin-cyklus. En normal og optimal produktion af melatonin varer mellem 9 og 10 timer i træk, i løbet af nattetimerne, og det er i dette tidsrum, at man bør have sin nattesøvn.

Bærer man søvnbriller kan man fremrykke melatonin-cyklussen, således at produktionen af melatonin er aftaget eller stoppet, inden man skal vågne op. Det skyldes, at søvnbriller blokerer for det blå lys, som hæmmer produktionen
af melatonin. Det er let at vågne op og føle sig frisk, når melatonin-niveauet erlavt.

Hvis man bærer søvnbrillerne regelmæssigt hver aften fra f.eks. kl. 21, vil melatonin-cyklussen begynde senest kl. 22 og typisk slutte næste morgen mellem kl. 06 og kl. 08. Da alle mennesker er forskellige, så skal man prøve sig frem.

Man kan sagtens se og være aktiv med søvnbriller på. Da søvnbriller kun blokerer for det blå lys, kan lysspektrets andre farver anvendes f.eks. ved læsning, TV eller ved computeren.