Forskning / Vinterdepression

Forskning vedr. vinterdepression og lys

Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som omhandler lys og vinterdepression.
Resuméerne stammer fra medicinske journaler og er oversat af MelaMedic (copyright).

CAN – Livskvalitet som en resultatfaktor hos patienter med vinterdepression: resultater fra det canadiske forsøg vedr. SAD
Kilde/forfatter: Michalak EE, Murray G, Levitt AJ, Levitan RD, Enns MW, Morehouse R, Tam EM, Cheung A, Lam RW.
Selskab/journal: Division of Clinical Neuroscience, Department of Psychiatry, University of British Columbia; Mood Disorders Centre, UBC Hospital, Vancouver, BC, Canada – 2007 May;37(5):727-36.
Baggrund. Selvom et væld af forskning nu har undersøgt sammenhængen mellem livskvalitet (QoL) og ikke-sæsonbestemt depression, så er der kun få der har målt QoL mht. vinterdepression (SAD). Vi rapporterer her om resultaterne fra den canadiske prøvning mht. vinterdepression, som vurderede effekten af behandling med enten antidepressiv medicin eller lysterapi mht. livskvaliteten hos patienter med vinterdepression.
Metode. Dette canadiske forsøg bestod af dobbeltblindtest, multicenter, tilfældigt kontrolleret undersøgelse og omfattede 96 patienter, som imødekom strenge diagnostiske kriterier for SAD. Kvalificerede tilfældige patienter blev udvalgt til 8 ugers behandling med enten: (1) Lysterapi (10.000 lux) og placebo tablet eller (2) Lysterapi (100 lux, placebo lys) og 20 mg fluoxetin. Livskvaliteten blev udmålt ved forsøgets start og efter 8 uger udfra spørgeskemaerne; Quality of Life Enjoyment and Satisfaction, Medical Outcomes Study og Short-Form General Health Survey.
Resultat. Begge grupper udviste en betydelig forbedring af livskvaliteten over tid og ingen betydelige forskelle, der kunne påvises udfra behandlingskravene. Karakteren mht. spørgeskemaet “Quality of Life Enjoyment and Satisfaction” steg betydeligt i syv ud af otte områder, hvor den gennemsnitlige karakter steg fra 48,0 (SD = 10,7) ved forsøgets start til 69,1 (SD = 15,6) ved uge 8. Den behandlingsrelaterede forbedring af livskvaliteten var stærkt forbundet med forbedring af symptomerne på depression.
Diskussion. Patienter med vinterdepression rapporterer om markant nedsat livskvalitet i vintermånederne. Behandling med lysterapi eller antidepressiv medicin er forbundet med tilsvarende markant forbedring mht. opfattelsen af livskvalitet. Forsøg med vinterdepression bør rutinemæssigt omfatte flere indekstal for patienternes resultat, som f.eks. vurdering af psykosocial funktion eller livskvalitet.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17112403

CAN – Et forsøgsprojekt til iagttagelse af lysterpi mht. behandlig af vinterdepression
Kilde/forfatter: Michalak EE, Murray G, Wilkinson C, Dowrick C, Lam RW.
Selskab/journal: Department of Psychiatry, University of British Columbia, 2255 Wesbrook Mall Vancouver, BC, Canada – 2007 Jan 15;149(1-3):315-20.
Manglende kontrol vedr. behandling med antidepressiv medicin er nu anerkendt som et stort problem, når man efterfølgende evaluerer resultatet. I betragtning af behandlingskravene til lysterapi, så kan det her forventes, at den manglende kontrol vil blive endnu mere udtalt mht. behandling af vinterdepression. Der er meget lidt forskning, der har fokuseret på i hvilket omfang, patienterne overholder anvisningerne i forsøgsprotokollerne mht. behandling med lysterapi. Nitten patienter med vinterdepression blev tildelt enten behandling med lysterapi eller svagt rødt lys (placebo) i et fire-ugers kontrolleret forsøg. Udsættelse for lys fra lyskasser blev automatisk udmålt (uden deltagernes viden) med indbyggede målere, som viste tidsforbruget. Der blev også anvendt dagbøger til at udmåle patienternes brug af lyskasser.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17161464

USA – Søvn og depression
Kilde/forfatter: Slaughter JR
Selskab/journal: Department of Neuropsychiatry, University of Missouri-Columbia School of Medicine, USA – 2006 Sep-Oct;103(5):526-8
Depression resulterer i alvorlige søvnforstyrrelser. Den “deprimerede hjerne” bruger længere tid om at indlede søvnen, forkorter perioden for drømmesøvnen, bruger meget lidt eller ingen tid i den dybe søvn og er påvirket af hyperaktive hjerneregioner under søvnen. Antidepressiv medicin udbedrer søvnforstyrrelser og genoprette den normale søvnstruktur og formentlig den normale hjernemetabolisme under søvnen. Tidlig indgriben kan medføre et fald af tabet mht. neuronale celler på grund af depression og medføre desuden bedre langsigtede resultater for sindsstemningslidelser.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17133757

USA – Åh kære spotlys, hvor er du? Behandling af vinterdepression og søvnens døgnrytme med lysterapi
Kilde/forfatter: Murray G, Michalak EE, Levitt AJ, Levitan RD, Enns MW, Morehouse R, Lam RW.
Selskab/journal: Faculty of Life and Social Sciences, Swinburne University of Technology, PO Box 218 John St., Hawthorn 3122 Melbourne, Victoria, Australia – 2006 Feb;90(2-3):227-31
Dette forsøg undersøgte Lewy’s Phase Shift Hypothesis (PSH), mht. vinterdepression, som hævder at fase aspekt forskellen (PAD) mellem døgnrytmen og søvnrytmen er kritisk mht. mekanismen for lysets terapeutiske virkning. Konkret har vi forsøgt at teste, om vi kunne lokalisere et punkt i fase aspekt forskellen (PAD – mellem minimumstemperaturen og den vågne tid – over ca. 3 timer), som kunne identificeres som en psykisk tilstand, som er statisk eller normal. Efter forsøgets første uge blev patienterne (N = 43) med vinterdepression udsat for lysterapi om morgenen i 8 uger. Analyserne var baseret på vurderinger iht. SIGH-SAD, som blev foretaget ved forsøgets start og efter forsøget. Man anvendte også patienternes egne vurderinger før og efter forsøget T(min), som blev beregnet ud fra en algoritme, som var baseret på patienter karakteriseret som A- og B-mennesker, samt “søvn/vågen”-rytmen (som blev vurderet ud fra daglige søvnjournaler). Det var forventet, at der ville eksistere et kvadratisk forhold mellem PAD og graden af depression, både ved forsøgets start og efter forsøget, hvor de laveste niveauer lå i nærheden af PAD som varede ca. 3 timer. Det blev endvidere forudsagt, at ændringer i retning af PAD (3 timers behandling) vil være forbundet med en lindring af depression pga. behandling. Selv om udviklingen gik i den forventede retning, så var der ingen af de tre forudsigelser der blev understøttet. Resultaterne drøftes i form af undersøgelsens begrænsninger og den eksperimentelle udfordring af uafhængig analyse og den samvirkende indsats af søvnens og døgnrytmens fase.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16337687?dopt=Abstract