Forskning / Alzheimers

Forskning vedr. alzheimers sygdom og melatonin

Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som omhandler døgnrytmeforstyrrelser mht. alzheimers sygdom.
Resuméerne stammer fra medicinske journaler og er oversat af MelaMedic (copyright).

USA – Behandling med melatonin og stærkt lys mod døgnrytmeforstyrrelser hos institutionaliserede patienter med Alzheimers sygdom
Kilde/forfatter: Dowling GA, Burr RL, Van Someren EJ, Hubbard EM, Luxenberg JS, Mastick J, Cooper BA
Selskab/journal: Department of Physiological Nursing, University of California i San Francisco, San Francisco, California 94143, USA – 2008 feb; 56 (2) :239-46
Formål: at teste, om supplering med melatonin til lysterapibehandling kan forbedre effekten ved behandling af døgnrytmeforstyrrelser hos institutionaliserede patienter med Alzheimers sygdom. Metode: tilfældigt, kontrolleret forsøg. Rammeomgivelser: 2 plejehjem i San Francisco, Californien. Deltagere: 50 patienter (gennemsnitsalder 86 år) med Alzheimers sygdom. Interventionsforanstaltninger: forsøgspersonerne blev udsat for lysterapi i 1 time om morgenen (> eller = 2.500 lux i retning af øjnene) fra mandag til fredag i løbet af 10 uger. Desuden modtog de 5 mg melatonin (Lys/Melatonin, n = 16) eller placebo (Lys/Placebo, n = 17) om aftenen. Kontolgruppen (n = 17) blev udsat for normal indendørs belysning (150-200 lux). Målinger: søvnvariabler om natten, søvn i løbet af dagtimerne, aktivitet i løbet af dagtimerne, forholdet mellem søvn om dagen og om natten, samt parametre for hvile og aktivitet, blev bestemt ved hjælp af en actigraph (kombineret puls- og bevægelsessensor). Resultat: der blev anvendt lineært blandede modeller til, at teste hypoteserne fra de primære undersøgelser. Der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle i variablerne for søvn om natten mellem grupperne. Ved afslutningen af forsøget, udviste gruppen som både fik lysterapi og melatonin en signifikant forbedring af søvnighed i løbet af dagtimerne, som er angivet med en reduktion i varigheden af søvn i dagtimerne, en stigning af aktivitet i dagtimerne og en forbedring af forholdet mellem søvn om dagen og om natten. Gruppen som fik både lysterapi og melatonin, bevidnede også en betydelig stigning i omfanget af hvile- og aktivitetsrytmen og gudskelov passede det med cosinor modellen. Konklusion: Lysterapi forbedrede ikke søvn om natten, vågentilstand eller døgnrytmen. Lysterapi kombineret med melatonin øgede varigheden af vågentilstanden og aktivitetsniveauet. Desuden styrkedes døgnrytmen. Fremtidige undersøgelser burde løse spørgsmålet om, hvorvidt disse forbedringer kan tilskrives melatonin, eller om de to zeitgebers påvirker hinanden til en forstærket effekt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18070004

POL – Melatoninens rolle ved neurodegenerative sygdomme
Kilde/forfatter: Olakowska E, Marcol W, Kotulska K, Lewin-Kowalik J.
Selskab/journal: Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland – 2005;106(4-5):171-4
Melatonin produceres i pineal kirtlen. Syntese og udskillelse af dette hormon dæmpes af lys. Melatoninens biologiske aktivitet er forbundet med dets receptorer (ML1 og ML2). Melatonin spiller en rolle i den biologiske regulering af døgnrytmen; søvn, humør, reproduktion, tumor vækst og aldring. Det kan også modulere aktiviteten af forskellige receptorer i kræftceller. Hormonet beskytter mod frie radikaler, er en antioxidant samt en immunmodulations-forbindelse. Melatoninens egenskaber som antioxidant er forbundet med dets neuroprotektive aktiviteter ved flere degenerative lidelser. Ætiologien mht. de neurodegenerative sygdomme, som karakteriseres som en fremadskridende og uoprettelig destruktion af specifikke neuronale populationer er kompleks og multifaktoriel. En af årsagerne til neurodegenerative skader i nervesystemet er oxidative skader, der skyldes en ubalance mellem dannelsen af de frie radikaler og de antioxidative mekanismer. Melatoninens effektivitet mht. dæmpning af oxidativt stress blev vurderet ved forskellige neurodegenerative sygdomme. Patogenesen ved de forskellige neorodegenerative sygdomme er forbundet med cytotoksisk aktivitet hos de frie oxygen radikaler, som det ses ved Alzheimer’s sygdom eller Parkinson’s sygdom. Melatonin kan have et klinisk potentiale til behandling af neurodegenerative sygdomme i det centrale og perifere nervesystem. (Ref. 38)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16080363