Artikler / Vinterdepression

Artikler vedr. vinterdepression og lys

Her er samlet en række artikler om vinteredepression.
Artiklerne stammer fra medicinske journaler og nyhedsmedier, og er oversat af MelaMedic (copyright).

USA – En mere sikker måde til behandling af vinterdepression
Kilde/forfatter: Lighting Innovations Institute, John Carroll University, Richard L. Hansler Ph. D – 2007.01.01
Referencer: Den mest udbredte og anerkendte metode til behandling af vinterdepression (SAD), er lysterapi i de tidlige morgentimer. På trods af mange undersøgelser så har man endnu ikke fuldt ud forstået, hvordan denne mekanisme fungerer.
Der er en vis enighed om, at vinterdepression SAD er et udslag af forsinket søvn-fase-syndrom. Lewy [1] mfl. beskriver i bevisførelsen for døgnrytmens grundlag for vinterdepression, at han er i stand til at fremrykke starttidspunktet for kroppens produktion af melatonin ved hjælp af lysdæmpning, med ca. en time. Der er generelt enighed om, at denne metode giver den mest pålidelige måling mht. justering af døgnrytmen. Han gør dette ved at kontrollere melatoninen sent om eftermiddagen. Et af resultaterne er, at det medfører et betydelig bedre humør om morgenen hos 35 % af patienterne.
Burgess [2] mfl. beskriver en svag sammenhæng mellem humør og fase fremrykningen, ved hjælp af lys om morgenen. Burgess [3] har påvist en fremrykning af starttidspunktet for kroppens produktion af melatonin med en time i løbet af tre dage, som forberedelse på en flyrejse mod øst. Hun gjorde dette ved at fremrykke søvnperioden med en eller to timer om natten og ved hjælp af kraftigt lys om morgenen. De to timers fremrykning af søvnperioden, fremrykkede starttidspunktet for kroppens produktion af melatonin en smule mere (1,9 versus 1,4 timer).
Klerman [4] mfl. konstaterede, at blinde mennesker og seende mennesker har samme varighed mht. produktion af melatonin (9-11 timer), hvis de seende er omgivet af mørke.
Kayumov [5] mfl. opdagede, at forsøgspersoner som bar briller om natten, der blokerede for bølgelængder mindre end 530 nm (blå lys), var i stand til at producere melatonin, selvom de blev udsat for kraftigt lys. Dette er baseret på undersøgelser af Brainard [6] mfl. og Skene [7] mfl., der begge påviste, at lysspektret toppede ved ca. 470 nm, mht. dæmpning af melatonin.
Anekdotiske beviser, samt Kayumov’s eksperiment, understøtter overbevisningen om, at det at blokere for det blå lys (som dæmper produktionen af melatonin), svarer til at være omgivet af mørke, for så vidt angår pineal kirtlen, som producerer melatonin. Det viser sig, at man kan fremrykke døgnrytmen og lettere kan falde i søvn ved sengetid, når man bærer briller (som blokerer for det blå lys), nogle timer før man skal sove samt flere dage i træk. Da produktionen af melatonin i pineal kirtlen er af begrænset varighed (højst 12 timer), så tyder det på, at man kan opnå det samme resultat som ved lysterapi om morgenen. Man skal blot fremrykke døgnrytmen således, at produktionen af melatonin stopper, før man skal vågne op. Wu [8] mfl. beskriver fotokemiske tiltag, der kan opstå, når blå lys trænger ind i nethinden, hvilket kan resultere i makulær degeneration. Derfor forekommer det logisk at prøve brillerne (som blokerer for det blå lys) om aftenen til at fremrykke døgnrytmen i stedet for blåt lys (lysterapi) om morgenen.
Det at bruge briller (som blokerer for det blå lys) nogle timer før sengetid har følgende fordele i forhold til brug af melatonin tabletter eller lysterapi.
1. For at lindre depression om morgenen så kan døgnrytmen fremrykkes så meget som nødvendigt ved blot, at bære brillerne fra et tidligere tidspunkt om aftenen. Effekten ved brug af melatonin tabletter eller lysterapi er begrænset mht. fremrykning af døgnrytmen.
2. Brug af brillerne om aftenen forstyrrer ikke de sædvanlige aftenaktiviteter, såsom at arbejde med computer, læse eller se TV. Lysterapi om morgenen medfører en begrænsning af morgenaktiviteter.
3. Udover at hjælpe til med at reducere depression om morgenen så har brillerne tilmed vist, at de kan fremme en bedre søvn for mange mennesker. Det er lettere at falde i søvn hurtigere ved sengetid, når kroppen allerede har udskilt melatonin og desuden sover man mere roligt.
4. Forskning har antydet at der kan være en potentiel risiko for nethinden pga. lysterapi (dvs. blåt lys). Denne metode medfører en mere sikker og billigere løsning.
5. Ud over at være et søvnfremmende hormon, så er melatonin også et kræftkæmpende hormon. Det at maksimere varigheden for produktionen af melatonin menes i det mindste at forklare en del af årsagen til, at primitive samfund (uden kunstig belysning) har en meget lavere forekomst af kræfttilfælde. Undersøgelser foretaget af Blask [9] mfl. understøtter denne overbevisning.
6. Man kan behandle både de fysiske og psykiske årsager til vintertristhed ved, at kombinere brug af briller om aftenen med stærkt lys om morgenen.
http://www.mdsupport.org/library/sad.html

1 Lewy AJ, Lefler BJ, Emens JS, Bauer VK. The circadian basis of winter depression. (Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 May 9;103(19):7414-9. Epub 2006 Apr 28.)
2 Burgess HJ, Fogg LF, Young MA, Eastman CI. Bright light therapy for winter depression–is phase advancing beneficial? (Chronobiol Int. 2004 Jul;21(4-5):759-75.)
3 Eastman CI, Gazda CJ, Burgess HJ, Crowley SJ, Fogg LF. Advancing circadian rhythms before eastward flight: a strategy to prevent or reduce jet lag.
(Sleep. 2005 Jan 1;28(1):33-44.)
4 Klerman EB, Zeitzer JM, Duffy JF, Khalsa SB, Czeisler CA. Absence of an increase in the duration of the circadian melatonin secretory episode in totally blind human subjects. (J Clin Endocrinol Metab. 2001 Jul;86(7):3166-70.)
5 Kayumov L, Casper RF, Hawa RJ, Perelman B, Chung SA, Sokalsky S, Shapiro CM. Blocking low-wavelength light prevents nocturnal melatonin suppression with no adverse effect on performance during simulated shift work. (J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2755-61. Epub 2005 Feb 15. )
6 Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin reg ulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. (J Neurosci. 2001 Aug 15;21(16):6405-12.)
7 Thapan K, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans. (J Physiol. 2001 Aug 15;535(Pt 1):261-7.)
8 Wu J, Seregard S, Algvere PV. Photochemical damage of the retina. (Surv Ophthalmol. 2006 Sep-Oct;51(5):461-81. Review.)
9 Blask DE, Brainard GC, Dauchy RT, Hanifin JP, Davidson LK, Krause JA, Sauer LA, Rivera-Bermudez MA, Dubocovich ML, Jasser SA, Lynch DT, Rollag MD, Zalatan F. Melatonin-depleted blood from premenopausal women exposed to light at night stimulates growth of human breast cancer xenografts in nude rats. (Cancer Res. 2005 Dec 1;65(23):11174-84.)